Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Sổ tay thông tin Sổ tay thông tin

6 Đề án phát triển dịch vụ KCN 6 Đề án phát triển dịch vụ KCN

Việc làm Việc làm

Công đoàn Công đoàn

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6816

Đã truy cập : 44117221

Thực hiện chương trình công tác năm 2020. Trong 03 ngày 6-8/11/2020  Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổ chức chuyến thiện nguyện tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, đây là hoạt động thường niên nhằm chia sẻ khó khăn đối với các em học sinh nghèo vượt khó vùng cao