Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 30/11/2020 - Đến ngày : 06/12/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
30/11/2020
Thứ ba
01/12/2020
Thứ tư
02/12/2020
Thứ năm
03/12/2020
Thứ sáu
04/12/2020
Thứ bảy
05/12/2020
Chủ nhật
06/12/2020
Chương trình công tác