Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/06/2017 - Đến ngày : 25/06/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/06/2017
Thứ ba
20/06/2017
Thứ tư
21/06/2017
Thứ năm
22/06/2017
Thứ sáu
23/06/2017
Thứ bảy
24/06/2017
Chủ nhật
25/06/2017
Chương trình công tác