Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 01/05/2017 - Đến ngày : 07/05/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
01/05/2017
Thứ ba
02/05/2017
Thứ tư
03/05/2017
Thứ năm
04/05/2017
08:00
Văn bản số 444-CV/TU Vv đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với tập thể lãnh đạo Huyện ủy Thuận Thành
Địa điểm:Trụ sở huyện Thuận Thành
Lãnh đạo:Bùi Hoàng Mai
Thứ sáu
05/05/2017
09:00
Giấy mời số 20/GM-BQL V/v mời họp tiến độ 6 DA Phân khu Tân Hồng
Địa điểm:Hội trường tầng 2, BQL các KCN
Lãnh đạo:Nguyễn Đức Long
Thứ bảy
06/05/2017
Chủ nhật
07/05/2017
Chương trình công tác