Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 13/08/2018 - Đến ngày : 19/08/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
13/08/2018
Thứ ba
14/08/2018
Thứ tư
15/08/2018
Thứ năm
16/08/2018
Thứ sáu
17/08/2018
Thứ bảy
18/08/2018
Chủ nhật
19/08/2018
Chương trình công tác