Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/03/2018 - Đến ngày : 25/03/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/03/2018
09:00
Giấy mời Dự Hội nghị Người Lao Động lần thứ V vào ngày 19 tháng 03 năm 2018
Địa điểm:Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà máy Thăng Long, Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh , Hà Nội
Lãnh đạo:Nguyễn Đức Long
Thứ ba
20/03/2018
Thứ tư
21/03/2018
Thứ năm
22/03/2018
Thứ sáu
23/03/2018
Thứ bảy
24/03/2018
Chủ nhật
25/03/2018
Chương trình công tác