Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 11/12/2017 - Đến ngày : 17/12/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
11/12/2017
Thứ ba
12/12/2017
Thứ tư
13/12/2017
Thứ năm
14/12/2017
09:00
Giấy mời số 1964/SLĐTBXH - VL Về việc quy định hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, ký túc xá cho công nhân, quỹ đất sản xuất và hạ tầng nhằm hỗ trợ đầu tư đối với dự án của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Địa điểm:Hội trường tầng 2 - Sở Lao động - TB và XH tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:Mầu Quang Thắng
09:00
Giấy mời số 1964/SLĐTBXH - VL Về việc quy định hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, ký túc xá cho công nhân, quỹ đất sản xuất và hạ tầng nhằm hỗ trợ đầu tư đối với dự án của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tại KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Địa điểm:Hội trường tầng 2 - Sở Lao động - TB và XH tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:Mầu Quang Thắng
Thứ sáu
15/12/2017
08:30
Giấy mời số 247/GM-UBND Hội nghị trực tuyến ( Bộ thông tin và Truyền thông) sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Địa điểm:Tại Hội trường lớn tầng 3 (khu nhà 03 tầng), Bưu điện tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:Mầu Quang Thắng
Thứ bảy
16/12/2017
Chủ nhật
17/12/2017
Chương trình công tác