Giới thiệu Giới thiệu

Thời tiết ngày 30/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7242

Đã truy cập : 43871621

Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh: Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn tại Công đoàn cơ sở công ty TNHH Seojin Auto về pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

09/10/2020 15:39 Số lượt xem: 276

Chiều ngày 07/10/2020, tại Công đoàn cơ sở công ty Seojin Auto, khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn. Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn tại Công đoàn cơ sở công ty TNHH Seojin Auto về pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019, tham dự có hơn 800 đại biểu. Đồng chí  Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp làm báo cáo viên tuyên truyền cho Hội nghị;

Tại hội nghị tuyên truyền, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt các nội dung về pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung về Bộ luật lao động năm 2019 và Luật ATVSLĐ như: Tổ chức đại diện người lao động; Đối thoại tại nơi làm việc; Thương lượng tập thể; Tranh chấp lao động, đình công, Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Quyền, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động …

Các đồng chí đoàn viên tham dự hội nghị tuyên truyền

                                                                                  Phạm Minh Hiểu - Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh