Giới thiệu Giới thiệu

Thời tiết ngày 01/12/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6912

Đã truy cập : 44117312

Số:592 /CV-BQL V/v Đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

07/07/2020 10:30 Số lượt xem: 561

Phụ lục

DANH MỤC ĐĂNG KÝ DVC TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

ĐỐI VỚI CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH

(Đính kèm văn bản số              /CV-BQL ngày      .6.2020 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh)

 

Stt

Lĩnh vực/tên TTHC

Mức độ

Đề xuất chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

(Thời gian áp dụng dự kiến)

Ghi chú

3

4

1. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 

 

 

 

1

Giãn tiến độ đầu tư

 

x

Tháng 12/2020

 

2

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

 

 

 

3

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

 

 

 

4

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

 

 

 

5

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

x

 

 

2. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

 

 

 

1

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

 

 

3. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

 

 

 

 

1

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

x

 

 

 

2

Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

x

 

 

 

3

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

x

x

Tháng 7/2020

 

4

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

x

 

 

 

5

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

x

 

 

 

6

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

 

 

7

Đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày

x

x

Tháng 7/2020

 

4. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

 

 

 

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

x

 

Tháng 12/2020

 

2

Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

 

x

Tháng 12/2020