Từ ngày: 04/12/2023  -  Đến ngày: 10/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
04/12/2023
Thời gian: 07:45
Dự Hội nghị quán triệt NQ TW
Vị trí: Hội trường B Trung tâm VH Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 3
05/12/2023
Thời gian: 08:00
Dự Hội nghị quán triệt NQ TW
Vị trí: Hội trường B Trung tâm VH Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thời gian: 13:00
Dự Hội nghị quán triệt NQ TW
Vị trí: Hội trường B Trung tâm VH Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thời gian: 14:00
Kiểm tra doanh nghiệp tại KCN VSIP
Vị trí: Công ty Unilever
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Lê Thị Thu Huyền
Thứ 4
06/12/2023
Thời gian: 08:00
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Thời gian 03 ngày từ 06-08/12/2023) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thời gian: 13:00
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Thời gian 03 ngày từ 06-08/12/2023) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 5
07/12/2023
Thời gian: 07:30
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Thời gian 03 ngày từ 06-08/12/2023) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thời gian: 08:00
Dự Diễn đàn Khu công nghiệp Lần thứ nhất "Thúc đẩy phát triển bền vững các khu công nghiệp Dệt may và Da giày - Thách thức và Cơ hội"
Vị trí: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội – Số 1, đường Thanh Niên, Hà Nội, Việt Nam.
Lãnh đạo: Phó Trưởng ban - Lê Thị Thu Huyền
Thời gian: 13:00
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Thời gian 03 ngày từ 06-08/12/2023) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 6
08/12/2023
Thời gian: 07:30
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Thời gian 03 ngày từ 06-08/12/2023) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thời gian: 13:00
Dự Kỳ họp thứ 15 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Thời gian 03 ngày từ 06-08/12/2023) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Trưởng ban - Nguyễn Văn Phúc
Thứ 7
09/12/2023
Chủ nhật
10/12/2023