Thống kê truy cập

Online : 8134
Đã truy cập : 84814649

Liên hệ

20/05/2022 14:26 Số lượt xem: 520

 


 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

Trưởng ban: Nguyễn Văn Phúc

Trụ sở làm việc: Số 10. Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa,

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại văn phòng: 0222 3825232

Email: bqlckcn@bacninh.gov.vn

Cổng thông tin điện tử: iza.bacninh.gov.vn