Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 3953
   Đã truy cập : 132101944

   Bắc Ninh đạt và vượt 9/17 chỉ tiêu kế hoạch 2023

   05/12/2023 13:02 Số lượt xem: 31

   Năm 2023, Bắc Ninh gặp rất nhiều trở ngại, thách thức, với tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh, các chỉ số kinh tế đạt thấp. Ước cả năm 2023, có 6/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; có 3/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 8/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch.

    


   Tỷ lệ đô thị hóa của Bắc Ninh đạt 60,3%, vượt 15,3% so kế hoạch

   6 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch gồm: Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 65,7 nghìn tỷ đồng (vượt 9,5%); thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1,4 tỷ USD (vượt 16,7%); doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ gần 92 nghìn tỷ đồng (vượt 7,2%); tỷ lệ đô thị hóa 60,3% (vượt 15,3%); tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 0,84% (vượt 0,06%); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 96% (vượt 1% so kế hoạch).

   Ngoài ra, có 3 chỉ tiêu ước đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 95,5%; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.

   Dự kiến có 8 chỉ tiểu khó đạt kế hoạch, chủ yếu là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế. Phân tích nguyên nhân chính cho thấy, kinh tế Bắc Ninh hội nhập sâu rộng, các hoạt động đều chịu sự tác động mạnh từ bên ngoài trên nhiều lĩnh vực, nhất là sản xuất, xuất khẩu, thương mại, đầu tư, tài chính, đơn hàng, tiêu thụ sản phẩm. Các nhân tố bất lợi dồn dập xuất hiện khá phức tạp, sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế của tỉnh. Tính sơ bộ cả năm âm 9,28%, ước thực hiện giai đoạn 2021-2023 chỉ đạt tăng trưởng 0,4%, rất thấp so với mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người 63,5 triệu đồng, giảm 3,3%.

   V.T
   Nguồn: http://baobacninh.com.vn