Liên kết Website

    
    

   Thống kê truy cập

   Trực tuyến : 4514
   Đã truy cập : 65301517

   Ban quản lý các KCN Bắc Ninh trả kết quả thủ tục hành chính trước hạn trên 96%

   20/06/2022 14:10 Số lượt xem: 9

   Duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Thực hiện các giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI,...

    


   Bộ phận nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

   Tổng hợp thông tin từ đầu năm đến ngày 7/6/ 2022 Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã tiếp nhận và thụ lý 5.037 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thuộc các lĩnh vực: Lao động việc làm (4.689 hồ sơ), Lĩnh vực đầu tư (201 hồ sơ), Lĩnh vực xây dựng cơ bản (147 hồ sơ). Trong đó, số hồ sơ trả sớm trước hạn là 2.866 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,4%; số hồ sơ trả đúng hạn là 107 hồ sơ đạt tỷ lệ 3,6%; không có hồ sơ chậm muộn; từ chối 131 hồ sơ, doanh nghiệp xin rút 199 hồ sơ.

   Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục cải cải thủ tục hành chính tốt hơn nữa để luôn đạt được sự hài lòng, tin tưởng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

   Nguyễn Văn Hậu