Liên kết Website

    
    

   Thống kê truy cập

   Trực tuyến : 2544
   Đã truy cập : 65241174

   BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

   22/06/2022 15:16 Số lượt xem: 7

   Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022;

   Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tổng hợp, báo cáo như sau: File đính kèm