Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 3740
   Đã truy cập : 132101971

   Cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước đáp ứng nguồn lực phát triển

   07/12/2023 07:39 Số lượt xem: 26

   Để bảo đảm nguồn vốn phục vụ chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng trong năm 2023, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương thực hiện nghiêm công tác thu ngân sách, kiểm soát chi chặt chẽ, cân đối, đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy hiệu quả vốn ngân sách.

   Theo ông Nguyễn Kim Thoại, Giám đốc Sở Tài chính: Năm 2023 công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các đối tượng nộp thuế vẫn gặp nhiều khó khăn; thị trường bất động sản tiếp tục “đóng băng” nên nhiều dự án đất chưa được đấu giá, khiến nguồn thu thuế từ sử dụng đất giảm mạnh. Ở lĩnh vực xuất, nhập khẩu, do thị trường bị thu hẹp, trong khi chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến nhóm ngành nghề chủ lực của tỉnh…  Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp  thu và tạo nguồn thu, nên công tác thu NSNN tiến gần sát so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong thu nội địa có khoản thu vượt dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước.
   Cụ thể, hết tháng 11, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 26.500 tỉ đồng, bằng 83,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 20.110 tỉ đồng, bằng 84,4%; thu từ hải quan ước đạt 6.390 tỉ đồng, bằng 81,8%. Trong thu nội địa, một số khoản thu vượt dự toán và tăng so cùng kỳ như: Thu phí, lệ phí, so dự toán năm và cùng kỳ năm trước lần lượt vượt 8,02%, tăng 9,12%, thu tiền thuế đất mặt nước vượt 27,18% và tăng 10,33%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác vượt 317,6% và tăng 44,13%... Ngoài ra, có 2 khoản thu tiến gần sát kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 99,8% và tăng 3,2%; thu thuế ngoài nhà nước bằng 91,8% và tăng 1,1%.  
   Trong thực hiện nhiệm vụ chi NSNN, tỉnh chỉ đạo kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm cân đối, đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy hiệu quả vốn ngân sách. Theo đó, hết tháng 11, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 12.530 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt gần 5.600 tỉ đồng; chi thường xuyên ước đạt hơn 6.920 tỉ đồng. Các nhiệm vụ chi được thực hiện theo dự toán, bảo đảm chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, nhất là các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ NSNN theo quy định.
   Bên cạnh kết quả đạt được, việc cân đối thu, chi ngân sách còn có một số hạn chế, một số khoản thu đạt thấp làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu, chi ngân sách trong năm của tỉnh: Thu tiền sử dụng đất hết tháng11 mới đạt 8,3% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 46,68% dự toán…


    

   Hết tháng 11, thu ngân sách từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 99,8% dự toán năm.

   Để đảm bảo cân đối thu, chi NSNN các đơn vị thuộc ngành tài chính tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sống, giúp khôi phục sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; nuôi dưỡng nguồn thu, tái cơ cấu các khoản thu, chú trọng khai thác các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ; xử lý các vướng mắc để sớm triển khai đấu giá các dự án đất, các dự án đất dân cư dịch vụ, đất dự án BT... tạo nguồn thu cho ngân sách; thực hiện tăng thu đối với các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để bù đắp cho các lĩnh vực có khả năng thu không đạt dự toán; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp khai thác các nguồn thu mới, tăng cường chống thất thu ở các lĩnh vực kinh doanh số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh lưu trú, nhà hàng khách sạn và dịch vụ ăn uống…
   Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mặt bằng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xem đây là biện pháp lâu dài, cơ bản để tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đôn đốc thi công, giải ngân các dự án của nhà đầu tư, nhằm tăng nguồn thu thuế xây dựng và các khoản thuế liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thuộc ngành tài chính, nhất là cơ quan thuế hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN.
   Tiếp tục rà soát các khoản chi thường xuyên, thực hiện tiết kiệm, giãn, giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí trong dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong phạm vi dự toán được giao; rà soát các nhiệm vụ chi được giao, nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí còn dư để xây dựng phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2023. Các địa phương bị hụt thu chủ động sử dụng nguồn dự phòng, kết dư và các nguồn lực hợp pháp khác, bảo đảm không để xảy ra việc chậm chi trả trợ cấp, các chế độ của đối tượng chính sách, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch…

   Quang Minh
   Nguồn: http://baobacninh.com.vn