Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 7171
   Đã truy cập : 138754214

   KHỐI THI ĐUA CƠ QUAN THAM MƯU, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

   10/03/2023 07:37 Số lượt xem: 97

   Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2023 và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30/1/2023 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

   Chiều ngày 09/3/2023, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh - Trưởng Khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

   Khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật gồm 12 cơ quan: Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ phát triển đất; Sở Công thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây Dựng.


   Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

   Về dự Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của các Sở, Ban, Ngành tham mưu quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật và đại diện các cơ quan báo chí như Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Ninh, Công Thông tin điện tử tỉnh.


   Đồng chí Nguyễn Đức Cao – Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh trình bày báo cáo tổng kết thi đua

   Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cao - Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã trình bày Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và Dự thảo Giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các Sở, Ban, Ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật.

   Hội nghị cũng được nghe các góp ý, đăng ký thi đua của các Sở, Ban, Ngành trong Khối Thi đua quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng,… Cuối cùng Hội nghị được nghe những trao đổi, góp ý để hoàn thiện báo cáo và giao ước thi đua của Đồng chí Đàm Văn Bắc – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ.


   Đồng chí Đàm Văn Bắc – Trưởng Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

   Đại diện các đơn vị thảo luận, thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; nội dung giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trong Khối, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh.

   Năm 2023, các Đảng bộ, cơ quan trong Khối thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; các đoàn thể chính trị đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh”. 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; “Trong sạch vững mạnh”...


   Các Sở, Ban, Ngành trong Khối thi đua cùng ký vào Bản Giao ước thi đua năm 2023

   Cuối buổi Hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị trong Khối thi đua cùng nhau ký vào bản Giao ước thi đua năm 2023 và chụp ảnh lưu niệm.


    

   Chu Đức Đạo - Văn phòng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh