Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 4385
   Đã truy cập : 132095446

   Số doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm tăng 5%

   07/03/2023 08:46 Số lượt xem: 42

   Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 02 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 399 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng số vốn đăng ký hơn 4.748 tỷ đồng, tăng 25,5%; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,9 tỷ đồng.


   Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty TNHH HyunJung Vina.

   Cũng trong 02 tháng, toàn tỉnh có 206 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 47 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 663 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 58 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện…

   Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.761 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 351.791 tỷ đồng. Trong đó, 18.178 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 340.722 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 18,74 tỷ đồng.

   Ngoài ra có 1.583 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 11.069 tỷ đồng; thực hiện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 3.463 doanh nghiệp và đang tiếp tục quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 166 doanh nghiệp.

   S.T
   Nguồn: https://bacninh.gov.vn