Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 3874
   Đã truy cập : 132097355

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh

   07/12/2023 08:22 Số lượt xem: 37

   Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh được tích cực triển khai đồng bộ và hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Bắc Ninh ngày một phát triển khởi sắc.

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh
   Nhà máy trong KCN Tiên Son, tỉnh Bắc Ninh

    

   Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước

   Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh luôn tích cực phát huy cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh và đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp: Quy hoạch, đầu tư, môi trường, lao động, cải cách hành chính... giúp cho hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN của Tỉnh được khơi thông thuận lợi, môi trường đầu tư trong các KCN, cụ thể:

   Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đã có nhiều cố gắng. Từ đầu năm 2023 đến đến hết ngày 17/11/2023, Ban Quản lý đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 108 dự án đầu tư FDI với với tổng vốn đầu tư đăng ký 927,89 triệu USD; 530 lượt dự án FDI điều chỉnh, trong đó: 106 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 555,22 triệu USD (97 dự án tăng vốn: 577,12 triệu USD; 9 dự án giảm vốn 21,9 triệu USD). Cấp 20 dự án DDI có tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.494,78 tỷ đồng; 69 lượt dự án DDI điều chỉnh, trong đó có 15 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.101,9 tỷ đồng (11 dự án DDI tăng vốn là 1.467,2 tỷ đồng; 4 dự án giảm vốn 365,3 tỷ đồng).

   Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng KCN được quan tâm chú trọng; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng KCN và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được tăng cường đẩy mạnh. Hiện Bắc Ninh có 16 KCN tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển với tổng diện tích là 6.397,68 ha; có 12/16 KCN đã đi vào hoạt động; 15 KCN đã được thành lập với diện tích 5.946,99 ha. Các KCN được thành lập có diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 2.481,57ha. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch đạt 60,04 %.

   Công tác quản lý thi công xây dựng theo giấy phép và công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm chú trọng; hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, nhất là vốn đầu tư nước ngoài.

   Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KCN có mức ổn định và tăng trưởng khá, tiếp tục đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh
   Công ty Goertek trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

   Công tác quản lý lao động được tăng cường. Việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho lao động nước ngoài nhanh chóng, thông thoáng; công tác quản lý môi trường được quan tâm thường xuyên, hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm nặng về môi trường trong KCN.

   Công tác quản lý sau đầu tư được đẩy mạnh hơn. Ban tiến hành nhiều hoạt động rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. An ninh trật tự trong KCN được đảm bảo, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

   Hoạt động dịch vụ có nhiều cố gắng, tiếp tục duy trì và phát triển các đối tác khách hàng trong môi trường có sự cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà cung cấp.

   Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nộp trực tuyến ngày càng tăng cao. Tháng 11/2023 Ban đã tiếp nhận 82 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ trả sớm trước hạn là 55 hồ sơ (còn lại 25 hồ sơ đang xử lý chưa đến hạn), không có hồ sơ chậm muộn. Trong 11 tháng năm 2023, đã tiếp nhận 8.369 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ trả sớm trước hạn là 7.763 hồ sơ (còn lại 606 hồ sơ đang xử lý chưa đến hạn), không có hồ sơ chậm muộn. Tiếp tục duy trì việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ đã đăng ký. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính. Hiện đã trình UBND Tỉnh và đã có quyết định của UBND Tỉnh về việc hủy bỏ 8/43 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban sau khi Ban có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành của pháp luật. 100% tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

   Công tác phối hợp được tăng cường giữa Ban quản lý các KCN với các sở, ngành trong Tỉnh, và giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong nội bộ cơ quan. Các công tác khác được thực hiện kịp thời và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

   Công tác quản lý doanh nghiệp được tăng cường đẩy mạnh, đặc biệt việc hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp luôn được quan tâm chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức các cuộc họp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2023 (tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp KCN tham dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp).

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh
   Toàn cảnh khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh

   Tạo đà phát triển bền vững cho các KCN

   Những kết quả trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN thông qua các hoạt động cụ thể trên đã góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023 trong các KCN Tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Theo đó, trong 11 tháng đầu năm 2023, các KCN Tỉnh có khoảng 35 dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp trong các KCN đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự báo quý IV/2023, một số doanh nghiệp có đơn hàng mới, sản xuất sản phẩm mới và doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sẽ tuyển thêm lao động mới khoảng trên 20.000 lao động.

   Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết, việc phát triển KCN là một bước đi dài, cần có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn phát triển. Theo đó, đến năm 2025 Ban Quản lý phấn đấu:

   (1) tổng vốn đầu tư thứ cấp vào các KCN Bắc Ninh đạt khoảng 25 tỷ USD; (2) Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh chiếm khoảng 80-85% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; (3) Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh đạt khoảng 37,7 tỷ USD; (4) Thu nộp ngân sách từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN đạt khoảng 12.000 tỷ đồng; (5) Các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh sử dụng khoảng 320.000 lao động; (6) Thực hiện và hoàn thành đề án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (xây dựng “Hệ thống thông tin trong các KCN”, thực hiện trong 2 năm 2023-2024); (7) đưa vào hoạt động thêm 1-2 văn phòng đại diện của Ban quản lý tại các KCN; (8) 100% các KCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

   Để có thể đạt được hiệu quả các chỉ tiêu nêu trên, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh cho biết Ban đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025 như sau:

   Thay đổi tư duy, cách nhìn tiếp cận trong công tác quản lý, điều hành để phù hợp với bối cảnh, xu hướng mới, thay đổi mới về môi trường đầu tư, kinh doanh với điều kiện tình hình trong nước và quốc tế đang tác động trực tiếp đến phát triển công nghiệp Bắc Ninh.

   Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý lần thứ IV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX. Đặc biệt là mục tiêu thu hút đầu tư FDI, phát triển công nghiệp - xuất nhập khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm…

   Đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số (ngay từ Ban Quản lý các KCN, nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp, khách hàng của doanh nghiệp, người lao động trong các KCN gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 ĐA/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao đạo đức công vụ và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; đi đôi với thanh tra, kiểm tra, giám sát, rà soát hoạt động của các doanh nghiệp và các KCN, nhất là các vấn đề tồn tại về quy hoạch, xây dựng..; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

   Ban Quản lý các KCN là đầu mối tổng hợp phản ánh, kiến nghị kịp thời giải quyết và tham mưu tháo gỡ cho các doanh nghiệp sản xuất trong các KCN, cũng như thu hút lựa chọn các nhà đầu tư mới (phân vai, tránh cạnh tranh chéo lẫn nhau giữa các chủ đầu tư các KCN…). Hàng tháng, rà soát tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, sáng kiến của các nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong KCN báo cáo UBND Tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp với Sở Công Thương đề xuất việc khen thưởng, giải thưởng đối với các doanh nghiệp có những đóng góp, sáng kiến hay trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

   Chủ động phối hợp với các sở, ngành thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư, chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh gắn với thu hút đầu tư của Tỉnh trong tháng 10/2023. Đồng thời, tiếp nhận bàn giao dự án Khu công nghệ thông tin tập trung của Tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần sớm lên phương án, kế hoạch thực thi đảm bảo yêu cầu và đón làn sóng nhà đầu tư mới vào địa bàn Tỉnh.

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh
   Trạm xử lý nước thải KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

   Phối hợp Công an Tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; quan tâm vấn đề y tế, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm…, góp phần đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của công nhân, người lao động tại các KCN.

   Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh rà soát sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy theo đúng quy định; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

   Tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN: Xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư; tập trung thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư thế mạnh toàn cầu đầu tư vào Bắc Ninh; thu hút lựa chọn các nhà đầu tư mới (phân vai, tránh cạnh tranh chéo lẫn nhau giữa các chủ đầu tư các KCN…); tích cực sáng tạo, linh hoạt trong hỗ trợ, xúc tiến đầu tư, chủ động từ mở cửa sang gõ đúng cửa, đúng trọng tâm, tăng trưởng cả chất và lượng, thu hút được những dự án lớn có tính chất lan toả. Kiên định thực hiện tiêu chí: "hai ít; ba cao; năm sẵn sàng và một không". (Hai ít là ít sử dụng lao động, ít sử dụng đất. Ba cao là suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và công nghệ cao. Năm sẵn sàng là: sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải cách, hỗ trợ và chống dịch. Một không là không ô nhiễm môi trường). Chủ động phối hợp với các sở, ngành thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư, chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh gắn với thu hút đầu tư của Tỉnh; xây dựng phương án, kế hoạch tiếp nhận bàn giao dự án Khu công nghệ thông tin tập trung của Tỉnh, dự kiến hoàn thành vào ưuý III/2024.

   Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về quy hoạch phát triển KCN và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng: (giải quyết vướng mắc liên quan đến Khu phát triển và Khu liền kề KCN Quế Võ và Phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn: (1) Hoàn thiện thủ tục thành lập KCN Tiên Sơn (Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn), KCN Quế Võ và Quế Võ mở rộng (Khu liền kề và Khu phát triển); tháo gỡ vướng mắc về miễn giảm thuế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp tại các KCN này.

   Tổng hợp phản ánh, kiến nghị doanh nghiệp sản xuất trong các KCN: Kịp thời giải quyết kiến nghị và tham mưu tháo gỡ cho các cho các doanh nghiệp sản xuất trong các KCN; hàng tháng, rà soát tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, sáng kiến của các nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong KCN báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy; đề xuất việc khen thưởng, giải thưởng đối với các doanh nghiệp có những đóng góp, sáng kiến hay trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2023.

   Thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; y tế, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm…: Phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong các KCN; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm vấn đề y tế, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN.

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh
   Toàn cảnh KCN Quế Võ mở rộng, tỉnh Bắc Ninh

   Các nhiệm vụ công tác khác: Đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4… Duy trì tốt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoạt động của Văn phòng đại diện Ban quản lý tại các KCN; thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành và thực thi công vụ. Duy trì và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2023 (xây dựng “Hệ thống thông tin trong các KCN”, thực hiện trong 2 năm 2023-2024); hoàn thành dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Ban và các hạng mục phụ trợ; báo cáo tổng kết, xin thôi làm cơ quan thường trực chuyển giao về các cơ quan hoặc kết thúc thực hiện các Đề án dịch vụ (6 đề án); hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trình UBND Tỉnh phê duyệt; giám sát chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn Tỉnh; đẩy nhanh tiến độ tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án đang triển khai còn vướng mắc và những dự án mới được thành lập, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư theo đúng kế hoạch và có quỹ đất để thu hút đầu tư các dự án lớn; xây dựng các công trình dự án trọng điểm, có tính chất liên kết phát triển vùng; tăng công tác cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong các KCN; quản lý việc sử dụng hiệu quả diện tích đất đã được quy hoạch phát triển các KCN; tăng cường công tác quản lý môi trường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về môi trường (100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung); tăng cường công tác quản lý nhà nước sau đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp KCN trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự báo tốt nhu cầu sử dụng lao động; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp KCN thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. Duy trì hoạt động hiệu quả của tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đường dây nóng của cơ quan, đơn vị... góp phần duy trì ổn định và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đôn đốc các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở và đổi mới hoạt động của các Công đoàn cơ sở; tăng cường công tác pháp chế. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện công việc chuyên môn, hoạt động dịch vụ và các nhiệm vụ khác theo phân cấp, uỷ quyền hoặc các nhiệm vụ được Tỉnh giao.

   Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ bí mật nhà nước, bảo vệ tài sản nhà nước, giữ vững chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị./.

   Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh
   Nhà máy FDI trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
   Nguồn: https://kinhtevadubao.vn/