Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 6439
   Đã truy cập : 138746118

   Tháng 2: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm mạnh gần 90%

   01/03/2023 14:17 Số lượt xem: 41

   Số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy trong tháng 2/2023, cả nước có 3.802 doanh nghiệp tạm ngừng đăng ký kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% so với tháng trước…

   Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giảm mạnh trong khi doanh nghiệp quay trở lại tăng trong tháng 2/2023.

    

   Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giảm mạnh trong khi doanh nghiệp quay trở lại tăng trong tháng 2/2023.

   Ngày 28/2, Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong tháng 2/2023, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 51,1 nghìn lao động, giảm 18,5% về số doanh nghiệp đăng ký, giảm 33,8% về vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động so với tháng 1/2023.

   So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 21,4% về số doanh nghiệp, giảm 23,1% về số vốn đăng ký và giảm 29,6% về số lao động.

   Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2023 đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 18,9% so với tháng trước và giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

   Bên cạnh đó, trong tháng 2/2023 cả nước còn có 3.927 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 73,9% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

   Tính chung hai tháng đầu năm 2023, cả nước có 19,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 164,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 119,6 nghìn lao động, giảm 3% về số doanh nghiệp, giảm 40,7% về vốn đăng ký và giảm 20,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

   Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 358 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.605 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2023 là 522,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

   Tình hình đăng ký kinh doanh 2 tháng năm 2023.

   Tình hình đăng ký kinh doanh 2 tháng năm 2023.

   Bên cạnh đó, cả nước có 18,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm 2023 lên 37,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng, cả nước có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

   Cũng trong tháng 2/2023, có 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022; có 2.636 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 61,5% và tăng 37,5%; có 1.167 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,7% và giảm 5,4%.

   Tính chung hai tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước; 9,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,8%; 3,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%.

   Như vậy, số doanh nghiệp rút lui và tạm thời rút lui khỏi thị trường trong 2 tháng đầu năm 2023 là 51,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

   https://vneconomy.vn