Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 7017
   Đã truy cập : 138751057

   Thu hút 20 dự án FDI trong tháng 1/2023

   07/03/2023 08:52 Số lượt xem: 64

   Trong tháng 1/2023, toàn tỉnh thu hút 20 dự án FDI đăng ký cấp mới, tăng 12 dự án so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 123,1 triệu USD, tăng 121,1 triệu USD.


   Sản xuất tại Công ty TNHH HyunJung Vina (Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh).

   Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 16 dự án (tăng 4 dự án), với số vốn điều chỉnh tăng 69,3 triệu USD, (tăng 61,1 triệu USD); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 2 lượt (giảm 2 lượt) với giá trị là 1 triệu USD (giảm 7,7 triệu USD); thu hồi 4 dự án (tăng 1 dự án) với tổng vốn đầu tư là 12 triệu USD (tăng 1 triệu USD).

   Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.835 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.548 triệu USD.

   B.M
   Nguồn: https://bacninh.gov.vn