Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 6174
   Đã truy cập : 138743959

   Thu hút 41 dự án FDI trong tháng 11/2023

   04/12/2023 07:17 Số lượt xem: 66

   Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 11/2023, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 41 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 148,92 triệu USD.


   Sản xuất tại Công ty TNHH THK Việt Nam (KCN Tiên Sơn).

   Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 121,42 triệu USD; 6 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,8 triệu USD.

   Trong 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã thu hút được 349 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 225 dự án) so với cùng kỳ; vốn đăng ký mới đạt 1.056,9 triệu USD, tăng 738,1 triệu USD.

   Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 2.109 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 24.941,5 triệu USD.

   M.B
   Nguồn: https://bacninh.gov.vn