Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 4409
   Đã truy cập : 120241406

   Thu ngân sách Nhà nước 02 tháng đầu năm đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng

   15/03/2023 13:51 Số lượt xem: 39

   Tính chung 02 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.117 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán năm 2023 và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 5.892 tỷ đồng; thu từ hải quan đạt 1.225 tỷ đồng.

   Thu ngân sách Nhà nước từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng cao.

   Trong thu nội địa, các khoản thu có tỷ lệ thực hiện dự toán và tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; thu thuế ngoài nhà nước. Các khoản thu còn lại đều có tỷ lệ thực hiện dự toán thấp và giảm so với cùng kỳ, trong đó giảm nhiều nhất là thu tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường.

   Trong 2 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 2.199 tỷ đồng, bằng 6% dự toán năm 2023, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước.

   Nguồn: bacninh.gov.vn