Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 7457
   Đã truy cập : 138749007

   Thu ngân sách nội địa 2 tháng đầu năm tăng 24,2%

   03/03/2023 13:12 Số lượt xem: 63

   2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 7.120 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thu nội địa hơn 5.890 tỷ đồng (chiếm hơn 82,7% tổng thu) bằng 24,7%, tăng 24,2%.


   Thu ngân sách từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  tăng 100,5% so cùng kỳ năm trước.

   Một số khoản thu nội địa có tỷ lệ thực hiện dự toán và tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 34,8% và tăng 100,5%; thu thuế ngoài nhà nước bằng 23,1% và tăng 4%;…

   Tuy nhiên, vẫn còn  một số khoản thu đạt thấp so dự toán và giảm so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất, bằng 3,2% và giảm 77,4%; thu thuế bảo vệ môi trường, bằng 6,2% và giảm 68,2%.

   Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển ước 703,8 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.400 tỷ đồng…