Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 6880
   Đã truy cập : 138744491

   Toàn tỉnh thu hút FDI đạt 210,8 triệu USD

   02/03/2023 15:41 Số lượt xem: 71

   2 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 210,8 triệu USD, gồm: 29 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 131,56 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 77,98 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 4 lượt với giá trị là 1,26 triệu USD.  Có 6 dự án bị thu hồi với tổng vốn đầu tư là 17,32 triệu USD.

   Các dự án FDI được cấp phép đầu tư trong các KCN Bắc Ninh phát huy hiệu quả nguồn vốn, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

   Cụ thể, tại các KCN tập trung, Ban Quản lý các KCN cấp mới đăng ký cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 123,73 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 14 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 65,62 triệu USD; thu hồi 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD. Ngoài các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,83 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 8 dự án với số vốn tăng là 12,36 triệu USD; thu hồi 3 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5,52 triệu USD.

    

   T.U
   Nguồn: http://baobacninh.com.vn