Liên kết Website

   Thống kê truy cập

   Online : 3807
   Đã truy cập : 132101996

   Toàn tỉnh thu hút vốn FDI đạt hơn 1,672 tỉ USD

   05/12/2023 13:05 Số lượt xem: 39

   11 tháng năm 2023, toàn tỉnh thu hút vốn FDI đạt hơn 1,672 tỉ USD.


   Ngành điện tử chiếm tỷ lệ cao trong các dự án FDI được cấp phép giấy chứng nhận đầu tư mới.

   Trong đó, cấp mới cho 349 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.056,94 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 149 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 592,85 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho 61 lượt với giá trị là 22,28 triệu USD. Riêng trong tháng 11 đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 148,92 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 121,42 triệu USD; có 6 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,8 triệu USD.

   Cùng với việc thẩm định cấp giấy chứng nhận cho các dự án đầu tư mới, các ngành chức năng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cam kết sau đầu tư và tiến hành chấm dứt hoạt động 59 dự án với tổng vốn đầu tư là 97,65 triệu USD. Tháng 11 chấm dứt hoạt động 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,06 triệu USD.

   T.U
   Nguồn: http://baobacninh.com.vn