Liên kết Website

    
    

   Thống kê truy cập

   Online : 8383
   Đã truy cập : 88141958

   V/v đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp.

   03/02/2023 11:20 Số lượt xem: 29

   Để đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp , Ban
   Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu các Công ty đầu tư phát triển hạ
   tầng khu công nghiệp thực hiện một số nội dung sau: