Để đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp , Ban
  Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu các Công ty đầu tư phát triển hạ
  tầng khu công nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

  Liên kết Website

  Thống kê truy cập

  Online : 7507
  Đã truy cập : 84814723